Hand- & nageldiagnostiek

  basisgedachten handleeskunde

  de handdruk 

 

  vingers verraden karakter

  orgaan-, & reflexpunten in de handen 

  

  kosmische patronen in de handen

  de handgesteldheid 

  

  de handvorm  

  het handschrift

    

  verkleuringen in de handlijnen

 

 

 

 

 

Tekstvak: Job 37:7: God verzegelde de handen der mensen, opdat ze alleen Zijn werk zouden kennen. In het Hebreeuws staat er letterlijk, dat God tekenen en kenmerken in de handen van mensen plaatste, opdat allen Zijn werken zouden kennen. Betreffende dit thema: een fascinerende wijze van diagnosticeren. Zo uit de handen! Een thema van boeiende professie. 

Bovenstaand menu geeft een globale weergave, van wat men zo al te weten kan komen over de lijnen, verkleuringen, heuvels en dergelijke meer in onze handen.
                                                       <terug naar wetenswaardigheden