Bioritme: de geheimen van de biologische klok ontcijferd

Ieder mens heeft een eigen innerlijke biologische klok. Zolang we op deze Aarde leven, zijn we verbonden met de aardse maatstaven, zoals het eb en vloed, veroorzaakt door de Maan. Zoals de zee en de Maan hun cyclussen kennen, heeft ieder mens ook een eigen (uniek) ritme. Hoe u zich volgende week maandag voelt wordt mede bepaald door de fase waarin u zit met betrekking tot de hieronder omschreven drie ritmes. Of u wat betreft prestaties, gevoel en intellect in een opgaande of neergaande spiraal zit, kunt u laten uitrekenen of zelf bepalen!

Uw geboortedag en het aantal dagen dat u sindsdien heeft geleefd gelden daarbij als uitgangspunt. Voor de helderheid: bioritme heeft niets te maken met numerologie of astrologie. Evenmin is er alles mee gezegd. Het leven is immers onvoorspelbaar. Maar het is wel een wetenschappelijk onderlegd systeem om te achterhalen in welke periode u zit. Met name mensen met een zwakkere gezondheid kunnen het verschil tussen de zogeheten kritieke en niet-kritieke fases vaak goed vernemen.

Bioritme is een vrij eenvoudig te hanteren systeem, zolang u zich maar houdt aan de basisbegrippen. Diverse ‘ritmes’ werken planetair in de mens. Een bekend ritme is het maanritme. De Maan doet er 28 dagen (ongeveer een maand) over om haar omloop om de Aarde te voltooien. Dit merken we aan de eerder genoemde ‘eb en vloed’. We zien het ook aan de vier verschijningsvormen van de Maan, te weten nieuwe maan, eerste kwartier, laatste kwartier en volle maan.

De vier periodieke gedeeltes van de Maan oefenen invloed uit op de psyche van de mens. Grof gesteld kunt u een maand verdelen in vier periodes van ongeveer zeven dagen. Anders gezegd naderen wij om de zeven dagen een omslagpunt in psychisch opzicht, dat wij als kritisch of niet kritisch ervaren. Bij kinderen kunt u dit herkennen aan bijvoorbeeld slaapwandelen of een uitbundige opgewektheid. Bioritme betekent, dat u door de woelige branding het vaste land bereikt, waarbij u een ‘nieuwe’ levensperiode te wachten staat.

<< naar menu

www.natuurarts.info