SCENAR,  EEN   N I E U W E    P I J N B E S T R I J D I N G

             Nieuwetijdse therapie

 

Eigen geneeskracht opwekken via elektronische impulsen

Toen ik het Heilpraktikercongres in Karlsruhe bezocht in mei 2005, ontmoette ik op één van de vele stands een afdeling, die speciaal mijn aandacht trok. Mijn nieuwsgierigheid sloeg om in interesse, nadat ik een collega gadegeslagen had, die door een dienstdoende vertegenwoordiger van de elektronische impulstherapie Scenar werd behandeld. Natuurlijk wilde ook ik deze proef op de som nemen en ik liet gedurende tien minuten een klein ongerief in mijn lichaam behandelen, dat na tien minuten als sneeuw voor de zon verdween. Ik kon het nauwelijks geloven. Kort daarop volgde ik een vierdaags seminar in Berlijn. De deelnemersgroep bestond voornamelijk uit Duitse huisartsen, wat mij erg verbaasde. Na afloop van dit eerste deel van de opleiding, was ik erg enthousiast over deze wonderbaarlijke therapievorm en besloot om het ook zelf in de praktijk aan te wenden.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S c e n a r  is een hoog technologisch, medisch hulpmiddel dat werd ontwikkeld door de Russen voor hun kosmonauten. Het team dat de Scenar uitvond won de Russische equivalent van de Nobelprijs. Scenar wordt op het zieke lichaamsdeel gezet en verzendt dan een bericht naar de hersenen om dit gebied van het lichaam te herkennen en te helpen. De hersenen worden geactiveerd en monitoren het probleemgebied. De Scenar activeert de vezels van het zenuwstelsel om neuropeptiden te produceren en reguleert de peptiden die het helende proces moeten versnellen. De Scenar doet dienst als regelgever van de fysiologische functies en helpt de pijn te regelen en het herstel te versnellen.

 

Het Scenarapparaatje

Scenar

Het is een klein apparaatje, dat nauwelijks groter is dan een tv-afstandsbediener en slechts uitgerust is met 1,5 volt batterijen. Het draagt de naam Scenar, afgekorte letters van: Self Controlled Energo Neuro Adaptive Regulation. Het bezit een inwendige centrale met een kleine actieve ingebouwde elektrode.  Het pockettoestel spreekt als het ware met je lichaam en reguleert het immuunsysteem. Via de display kunnen alle instellingen en meetwaarden worden afgelezen. Voor de diagnose en behandelingsgebieden staan meerdere instellingen ter beschikking. Het triomfeert vooral in geneeskundige kringen. Als men dit kleine apparaatje gewoon op de huid legt en daarbij al een diagnose kan stellen en ook een behandeling kan geven, lijkt het bijna een futuristisch karakter te hebben. De instelbare impulsen van het toestel passen zich aan het lichaam aan en reguleren het een en ander. De behandeling is volstrekt vrij van bijwerkingen. De toepassing wordt geactiveerd door elektronische impulsen die de eigen genezing opwekken. Er vindt met het lichaam een directe dialoog plaats. Het kan in elk ziektestadium toegepast worden. Gebruikers van deze therapie berichten vaak over een verhoogde toename van energie, een diepere en verkwikkende slaap en toename van welbevinden. Als therapeut heb ik dit zelf aan den lijve ondervonden. Het is weliswaar geen wonderapparaatje, toch zag ik vele wonderlijke praktijkgevallen. De mogelijkheden zijn werkelijk fascinerend. Het ondergaan van deze vorm van therapie is volledig pijnvrij.

 

©             www.natuurarts.info